Vurderer du valp fra Kennel XO?

I så fall bør du lese dette:
Vi selger først og fremst valper til de som ønsker å arbeide aktivt med hunden sin. Vårt mål er å være en utpreget brukshundoppdretter. Vi forventer at våre valpekøpere gir hunden et aktivt liv med nok mosjon og mental stimuli. En trenger ikke å ha 20 års erfaring med hundetrening for å få kjøpe valp av oss, det som er viktig er at du har et mål med hundeholdet og et godt miljø/hundeklubb for hundetrening rundt deg.

Avls mål
Målet med vårt oppdrett er å avle frem friske og mentalt gode arbeidshunder, som skal egne seg godt som bruks- og tjenestehunder. Vi ønsker å avle frem hunder med en stor arbeidskapasitet. Hundene vi bruker i avlen har god belastbarhet, kamplyst, jaktlyst og gode nerver. Mot og hardhet er også egenskaper vi prioriterer, hundene skal også være førbare og fungere godt i hverdagen.

Når det kommer til eksteriør ønsker vi å avle hunder som har forholdsvis korte rygger og er lett i kroppen. Størrelse er også noe vi tenker på, og vi bestreber oss for å avle middelsstore hunder. Vi ønsker et eksteriør som tåler et aktivt bruk!

Når det kommer til valg av avls dyr, anser vi det som vår plikt ovenfor valpekjøpere og inneha gode kunnskaper om mentalitet, linjer, kull og genetikk, slik at resultatet av vår avl ikke blir tilfeldig. Vi er sellektive når det kommer til våre avlstisper, derfor setter vi ikke tisper vi selv ikke mener er gode nok ut i avl.

Vi har igjennom flere år hatt stor inntresse for schäferhunden som brukshund og brukt mye tid på å sette oss inn i brukslinjer, bruksegenskaper og helse. Vi ønsker at alle hunder fra vårt oppdrett skal røntges for HD og AD, samt mentaltestes. Dette for at vi skal kunne få et så godt bilde som mulig av resultatet fra vår avl. Alle slike resultater vil bli offentliggjort på hjemmesiden, da vi mener at ærlighet er en av de viktigste faktorene i et godt oppdrett.

Vi konkurrerer og trener med alle våre hunder og alle skal være bruksmerittert og mentaltestet før de settes i avl. Dette fordi vi mener at det er igjennom trening og utdanning hunden avdekker sine positive og negative egenskaper. Vi mener også at å kunne bedømme hundens arbeidskapasitet kun kan skje igjennom trening/arbeid over tid.


Preging av valpene
Vi legger stor vekt på pregning av valpene. Valpene vokser opp i innemiljø og blir fra fødselen av vant med menneskelig kontakt, andre hunder, hverdagslige lyder og hendelser. Vi bruker også mye tid på miljøtrening av valpene slik at de får en enklest mulig overgang til et nytt hjem. Valpen har hos oss blitt håndtert av mennesker hver dag, jevnlig møtt barn i alle aldre og fremmede mennesker, kjørt bil flere ganger, opplevd fremmede miljø og lyder. I tilegg er valpene jevlig stimulert på lek, søk og fysiske utfordringer igjennom forskjellige hinder. Pregingen er med på å gi oss et godt bilde av hvert enkelt individ i valpekassen og er det viktigste hjelpemiddelet vi har i plasseringen av riktig valp til riktig eier.

Kenneltreff
Vi avholder kennelsamlinger hvert år. Her samler vi valpekjøpere til en langhelg med hundetrening og sosialt samvær. Dette er en fin måte å få hjelp til trening og en fin anledning til å dele erfaringer med andre valpekjøpere. På kennelsamlingene kan man få hjelp til lydighet, spor, rundering, IPO, tjenestehundarbeid o.l.


Vi ønsker kontakt med våre valpekjøpere!
Vi driver ikke oppdrett for profitt, men av genuin interesse for schäferhunden som brukshund. For at vi skal klare å være i utvikling å forbedre oppdrettet vårt er vi avhengig av en dialog med valpekjøpere. Vi forventer derfor tilbakemeldinger om valpens utvikling, bruksegenskaper, mentalitet og helse. Som oppdrettere kjenner vi våre hunder og linjer godt og kan derfor bidra med gode råd og hjelp. Det er bedre at dere tar kontakt med oss på et tidlig tidspunkt om det oppstår problemer i hundeholdet slik at ting kan løses før det blir et stort problem.

Krav til valpekjøpere…
Som oppdretter kan vi ikke stille krav til våre valpekjøpere som ikke er i henhold til kjøpsloven. Allikevel ønsker vi å informere om hva vi forventer av en valpekjøper før du/dere bestemmer dere for et eventuelt valpekjøp.  

  • Tar godt vare på hunden og behandler den som et familiemedlem

  • Sørger for at den får et aktivt liv med den fysiske og psykiske stimuleringen som den behøver

  • Holder jevnlig kontakt med oss som oppdrettere og informerer om valpens utvikling og helse

  • Tar kontakt om det oppstår problemer i hundeholdet

  • Forsikrer hunden med veterinær forsikring

  • HD- og AD røntger mellom 16 og 18 måneders alder

  • Kontakter oss om dere av en eller annen grunn ikke kan beholde hunden

  • I tillegg ønsker vi også at du som valpekjøper stiller opp på MH (mentalbeskrivelse hund) når den er mellom 14 og 18 mnd gammel. MH er et viktig avlsverktøy for oss i forhold til avkomsgransking.  Det er ikke bare vi som oppdrettere som får viktig informasjon ut av en MH beskrivelse. Du vil også få nyttig informasjon om din hunds sterke og svake sider. Dette kan gi deg informasjon som er viktig i videre trening av hunden. Kennel XO bestiller MH for hele kullet når kullet er mellom 14 og 18 måneder.

Om du ikke har til hensikt å følge opp våre ”krav” ønsker vi at du velger å avstå fra å kjøpe hund fra oss.


Hvordan gå frem ved valpekjøp
Om du ønsker valp fra oss ring eller send oss en mail hvor du forteller om deg selv. Om hvordan erfaring du har med hund fra tidligere. Fortell om hvilke planer og mål du har for hunden. Vi ønsker også å vite hvilken type hundemiljø/hundeklubb du tilhører. Vi ønsker helst å treffe alle valpekjøpere personlig før vi avtaler et valpekjøp, av og til er ikke det mulig pga avstander el.l da kan referanser fra noen i hundemiljøet være akseptabelt.

Valpekjøpere som ønsker å trene, konkurrere eller ha hund i tjeneste blir prioritert. Vi fordeler valpene ut i fra valpekjøpernes ønsker og forsøker å finne den beste matchen for alle parter. Alle valper fra oss gjennomgår en valpetest ved 7 ukers alder. Først etter valpetesten avgjøres hvilken valp som skal til hvilket hjem.

En valp fra oss koster 14 000,- , når valpen er født betales 3000,- i depositum som trekkes i fra valpeprisen ved oppgjør. Vi leverer alle våre valper ormebehandlet, vaksinert, registrert i NKK og med helseattest. Med valpen følger det også med en valpepakke som bl.a. inneholder en personlig perm, nyttig litteratur, vitaminer, omega 3 olje og valpefór for en overgangsperiode. Vi gir to års garanti på valper kjøpt av oss. Det vil si at du kan levere tilbake hunden nesten uansett grunn og få pengene tilbake eller ny valp. Vi leverer ikke valpene før de er 8 uker gamle.

Mvh Gunnar og Cathrine

post@kennelxo.com