MH test for XO B-kull

Alder ved MH 14 mnd

Tilbake

 

1a

KONTAKT

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna.

Storm
Borka

Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert.

Bajas
Bonita
Blitz
Bris
Delta

Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

1b

KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.

Følger med motvillig. Trekker annen retning

Følger med hele veien. Nøytral.

Følger med villig. Engasjert.

Bajas
Storm
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.

1c

KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører.

Aksepterer.Nøytral

Bajas
Storm

Bonita
Borka
Blitz

Aksepterer, svarer med kontaktatferd.

Bris
Delta

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.

2a

LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt

Storm
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

Bajas

2b

LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper forsiktig, Eller nyper i gjenstand.

Griper direkte med hele munnen

Storm

Bonita

Borka
Blitz
Bris
Delta

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

Bajas

2c

LEK

Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.

Biter - drar i mot- slipper - nytt tak.

Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper

Bris

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

Bajas
Storm
Bonita
Borka
Blitz
Delta

3a

JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter, men avbryter.

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

Storm

Blitz


Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet

Bajas
Bonita
Borka
Bris
Delta

Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

3b

JAKT

Griping

Overser byttet, springer ikke frem.

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Storm

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

Griper direkte. Slipper.

Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

Bajas
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

4

AKTIVITET

   

Er oppmerksom/uinteressert/ inaktiv.

Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.

Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.

Storm

Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.

Bonita
Blitz
Bris
Delta

Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.

Bajas
Borka

5a

AVST.LEK
Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

Borka

Bris


Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.

Bajas
Storm
Bonita
Blitz

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

Delta

5b

AVST.LEK

Truer/aggresjon

Ingen bjeff, eller knurring.

Bajas
Storm
Borka
Bris
Delta

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.

Bonita
Blitz

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c

AVST.LEK
Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert.

Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand.

Går frem når figurant gir seg til kjenne.

Borka

Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går frem direkte til fig. uten hjelp.

Bajas
Storm
Bonita
Blitz
Bris
Delta

5d

AVST.LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse.

Leker ikke, men viser interesse

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.

Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke

Bajas
Storm
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

5e

AVST.LEK
Samarbeide

Viser ingen interesse.

Blir aktiv, men avbryter.

Er aktiv med figurant når den er aktiv

Storm
Borka
Blitz

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.

Bajas
Bris

Oppfordrer passiv fig. til videre lek.

Bonita
Delta

6a

OVERRASKELSE
Redsel

Stanser, kort stopp.

Bajas
Bonita
Blitz
Delta

Huker seg, og stanser

Storm

Bris


Gjør unnamanøver uten å vende seg bort

Borka

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter

6b

OVERRASKELSE    
Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Bonita

Delta

Viser noe trusselatferd

Bajas
Storm
Blitz
Bris

Viser trusselatferd over lengre tid.

Borka

Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.

Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av.

Borka

Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen.

Går frem til kjeldressen uten hjelp.

Bajas
Storm
Bonita
Blitz
Bris
Delta

6d

OVERRASKELSE
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.

Bajas
Storm
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.

Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2.

Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressen

Bris

Stanser/ ser på kjeledressen minst 1 gang

Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger.

Storm
Borka
Blitz

Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.

Bonita

Delta

Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer

Bajas

7a

LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanse, kort stopp

Bajas
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

Huker seg og stanser

Storm

Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet

Går ikke frem

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.

Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen

Storm

Går frem til skrammelet uten hjelp.

Bajas
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver

Bajas

Storm

Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer

Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.

7d

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden

Storm

Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang

Bris

Delta

Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger.

Borka

Blitz

Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.

Bajas
Bonita


8a

SPØKELSER
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Bonita

Noe trusselatferd

Delta


Viser trusselatferd over lengre tid

Bajas
Storm
Borka
Blitz
Bris

Viser stor trusselatferd, og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep


8b

SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd.

Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Bajas
Storm
Bonita
Borka

Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet

Blitz

Bris
Delta

8c

SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.


Storm

Bonita
Blitz
Bris
Delta

Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.

Bajas


Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.

Borka


Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta

Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden

Borka

Går frem til spøkelse når fører står ved siden av

Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand

Bris


Går frem til spøkelse uten hjelp.

Bajas
Storm
Bonita
Blitz
Delta

8e

SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontakt.

Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.

Besvarer kontaktforsøk

Storm

Tar selv kontakt- Balansert

Bajas
Bonita
Blitz
Delta

Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.

Bris


9a

LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker – starter langsomt men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt

Storm
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

Bajas

9b

LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand

Storm

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstand

Griper direkte med hele munnen.

Bonita
Borka

Blitz
Bris
Delta

Griper direkte, hugger i gjenstanden

Bajas

10

SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Bajas
Storm
Bonita
Borka
Blitz
Bris
Delta

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet.

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.

Tilbake