Tilbake

MH test for XO C-kull

Alder ved MH 17 mnd

 

1a

KONTAKT

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna.

Chika
Cognac

Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert.

Cali

Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

1b

KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.

Følger med motvillig. Trekker annen retning

Følger med hele veien. Nøytral.

Cognac


Følger med villig. Engasjert.

Chika
Cali


Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.

1c

KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører.

Aksepterer.Nøytral

Chika
Cali
Cognac


Aksepterer, svarer med kontaktatferd.Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.

2a

LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt

Cali

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

Chika
Cognac

2b

LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper forsiktig, Eller nyper i gjenstand.

Chika

Griper direkte med hele munnen

Cali

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

Cognac

2c

LEK

Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.

Biter - drar i mot- slipper - nytt tak.

Cali

Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper


Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

Chika
Cognac

3a

JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter, men avbryter.

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

Cognac

Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet

Chika
Cali

Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

3b

JAKT

Griping

Overser byttet, springer ikke frem.

Griper ikke, men snuser på gjenstanden


Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

Griper direkte. Slipper.

Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

Chika
Cali
Cognac

4

AKTIVITET

   

Er oppmerksom/
uinteressert/
inaktiv.

Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.

Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.

Cali

Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.

Chika
Cognac

5a

AVST.LEK
Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

Cali

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.

Cognac


Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

Chika


5b

AVST.LEK

Truer/aggresjon

Ingen bjeff, eller knurring.

Cali
Cognac

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.

Chika

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c

AVST.LEK
Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert.

Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand.

Går frem når figurant gir seg til kjenne.

Cognac

Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går frem direkte til fig. uten hjelp.

Chika

Cali


5d

AVST.LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse.

Leker ikke, men viser interesse

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.

Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke

Chika
Cali
Cognac

5e

AVST.LEK
Samarbeide

Viser ingen interesse.

Blir aktiv, men avbryter.

Cognac


Er aktiv med figurant når den er aktivEr aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.

Cali

Oppfordrer passiv fig. til videre lek.

Chika

6a

OVERRASKELSE
Redsel

Stanser, kort stopp.

Chika
Cali
Cognac

Huker seg, og stanserGjør unnamanøver uten å vende seg bort

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter

6b

OVERRASKELSE
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Chika

Cali

Viser noe trusselatferd

Cognac

Viser trusselatferd over lengre tid.


Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.

Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av.


Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen.

Går frem til kjeldressen uten hjelp.

Chika
Cali
Cognac

6d

OVERRASKELSE
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.

Chika
Cali
Cognac

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.

Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2.

Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressen


Stanser/ ser på kjeledressen 1 gang

Chika

Cali
Cognac

Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger.


Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer7a

LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanse, kort stopp

Chika
Cali
Cognac

Huker seg og stanser

Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet

Går ikke frem

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.

Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen

Cognac


Går frem til skrammelet uten hjelp.

Chika
Cali

7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver

Chika

Cali
Cognac

Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer

Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.

7d

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden

Cognac

Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang

Chika
Cali

Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger.


Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a

SPØKELSER
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd


Noe trusselatferd

Cali

Viser trusselatferd over lengre tidViser stor trusselatferd, og noen angrep

Cognac

Viser trusselatferd og flere angrep


8b

SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd.

Chika

Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Cognac

Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet

Cali

8c

SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.

Cali

Cognac

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.
Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

Chika

8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta

Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden


Går frem til spøkelse når fører står ved siden av

Cognac


Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand

Chika
Cali

Går frem til spøkelse uten hjelp.8e

SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontakt.

Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.

Besvarer kontaktforsøk

Cali

Tar selv kontakt- Balansert

Chika

Cognac

Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.9a

LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker – starter langsomt men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt

Cali
Cognac

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.
Chika

9b

LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand


Griper forsiktig, eller nyper i gjenstand

Griper direkte med hele munnen.

Chika
Cali
Cognac

Griper direkte, hugger i gjenstanden


10

SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Chika
Cali
Cognac

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet.

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.

Tilbake