MH test for XO D-kull

Alder ved MH 13 mnd

Tilbake

1a

KONTAKT

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna.


D-Sheru
Dana

Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert.

Diva
Duracell
Dizco

Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

1b

KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.

Følger med motvillig. Trekker annen retning

Følger med hele veien. Nøytral.

D-Sheru
Dizco

Følger med villig. Engasjert.

Dana
Duracell


Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.

Diva

1c

KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører.

Diva

Aksepterer.Nøytral

D-Sheru
Dana
Duracell

Aksepterer, svarer med kontaktatferd.

Dizco

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.

2a

LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.

D-Sheru

Leker aktivt, starter raskt

Dana
Diva
Duracell

Dizco

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.2b

LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper forsiktig, Eller nyper i gjenstand.

D-Sheru
Dana
Dizco

Griper direkte med hele munnen

Diva
Duracell

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.2c

LEK

Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.

Biter - drar i mot- slipper - nytt tak.

Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper

Dizco

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

D-Sheru
Dana
Diva

Duracell

3a

JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter, men avbryter.

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

Dizco

Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet

D-Sheru
Dana
Diva
Duracell

Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

3b

JAKT

Griping

Overser byttet, springer ikke frem.

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

D-Sheru
Dizco

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

Griper direkte. Slipper.

Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

Dana
Diva

Duracell


4

AKTIVITET

   

Er oppmerksom/
uinteressert/
inaktiv.

Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.

Dizco

Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.

D-Sheru
Dana
Duracell


Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.

Diva

5a

AVST.LEK
Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

D-Sheru
Diva


Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.

Dana


Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

Duracell

Dizco

5b

AVST.LEK

Truer/aggresjon

Ingen bjeff, eller knurring.

D-Sheru
Dana
Diva

Duracell

Dizco

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c

AVST.LEK
Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert.

D-Sheru

Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand.

Går frem når figurant gir seg til kjenne.

Diva

Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går frem direkte til fig. uten hjelp.

Dana
Duracell

Dizco

5d

AVST.LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse.

D-Sheru

Leker ikke, men viser interesse

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.

Dana

Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke

Diva
Duracell
Dizco

5e

AVST.LEK
Samarbeide

Viser ingen interesse.

D-Sheru

Blir aktiv, men avbryter.

Er aktiv med figurant når den er aktiv

Diva

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.

Dana
Duracell

Dizco

Oppfordrer passiv fig. til videre lek.6a

OVERRASKELSE
Redsel

Stanser, kort stopp.

Duracell

Huker seg, og stanser

Dizco

Gjør unnamanøver uten å vende seg bort

D-Sheru
Dana
Diva

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter

6b

OVERRASKELSE
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

D-Sheru
Dizco


Viser noe trusselatferd

Diva
Duracell

Viser trusselatferd over lengre tid.

Dana

Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.

Diva

Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av.
Dana

Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen.

Dizco

Går frem til kjeldressen uten hjelp.

D-Sheru
Duracell


6d

OVERRASKELSE
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.

D-Sheru
Dana
Diva

Duracell

Dizco

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.

Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2.

Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressen

Dizco

Stanser/ ser på kjeledressen minst 1 gang

Dana

Duracell

Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger.

D-Sheru
Diva


Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer7a

LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanse, kort stopp

D-Sheru
Duracell

Huker seg og stanser

Dana
Diva

Dizco


Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet

Går ikke frem

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Dizco

Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.

Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen


Går frem til skrammelet uten hjelp.

D-Sheru
Dana
Diva
Duracell


7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver

D-Sheru

Dana
Diva

Duracell

Dizco

Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer

Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.

7d

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden

Dizco

Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang

D-Sheru
Dana
Duracell


Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger.

Diva

Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a

SPØKELSER
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

D-Sheru
Duracell


Noe trusselatferd

Dana
Diva

Dizco

Viser trusselatferd over lengre tidViser stor trusselatferd, og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep


8b

SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da

D-Sheru

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd.

Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Dana
Diva

Duracell


Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet

Dizco

8c

SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.


D-Sheru
Duracell


Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.

Diva

Dizco

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.


Dana

Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta

D-Sheru

Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden


Går frem til spøkelse når fører står ved siden av

Dana

Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand

Diva
Dizco

Går frem til spøkelse uten hjelp.

Duracell

8e

SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontakt.

Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.

Besvarer kontaktforsøk

Duracell

Tar selv kontakt- Balansert

Dana
DivaIntensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.

D-Sheru
Dizco


9a

LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker – starter langsomt men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt

D-Sheru
Dana
Diva
Duracell
Dizco


Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.


9b

LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand


Griper forsiktig, eller nyper i gjenstand

Griper direkte med hele munnen.

D-Sheru
Dana
Diva
Duracell
Dizco


Griper direkte, hugger i gjenstanden


10

SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Diva
Dizco

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet.

D-Sheru
Dana

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.

Duracell

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.

 

 

Tilbake