MH test for XO E-kull

Tilbake

1a

KONTAKT

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna.
Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert.

Edith
Exxi

Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

Egon

1b

KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.

Følger med motvillig. Trekker annen retning

Følger med hele veien. Nøytral.


Følger med villig. Engasjert.

Edith
Egon
Exxi


Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.


1c

KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører.

Edith


Aksepterer.NøytralAksepterer, svarer med kontaktatferd.

Egon

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.

Exxi

2a

LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.

Exxi

Leker aktivt, starter raskt

Edith


Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

Egon

2b

LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper forsiktig, Eller nyper i gjenstand.


Griper direkte med hele munnen

Edith
Exxi


Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

Egon

2c

LEK

Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.

Biter - drar i mot- slipper - nytt tak.

Exxi

Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipperGriper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

Edith
Egon


3a

JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter, men avbryter.

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

Exxi 1


Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet

Edith 1
Edith 2
Egon 1
Egon 2

Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

Exxi
2

3b

JAKT

Griping

Overser byttet, springer ikke frem.

Exxi
2

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Exxi 1

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.


Griper direkte. Slipper.


Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

Edith 1
Edith 2
Egon 1
Egon 2

4

AKTIVITET

   

Er oppmerksom/
uinteressert/ inaktiv.

Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.


Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.

Exxi

Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.

Egon

Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.

Edith

5a

AVST.LEK
Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Edith

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

Exxi

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

Egon

5b

AVST.LEK

Truer/aggresjon

Ingen bjeff, eller knurring.

Edith
Egon
Exxi

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c

AVST.LEK
Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert.

 

Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand.

Går frem når figurant gir seg til kjenne.

Edith

Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går frem direkte til fig. uten hjelp.

Egon
Exxi

5d

AVST.LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse.

 

Leker ikke, men viser interesse

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.

Edith
Exxi

Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke

Egon

5e

AVST.LEK
Samarbeide

Viser ingen interesse.

 

Blir aktiv, men avbryter.

Er aktiv med figurant når den er aktiv

Exxi

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.Oppfordrer passiv fig. til videre lek.

Edith
Egon

6a

OVERRASKELSE
Redsel

Stanser, kort stopp.

Edith
Egon
Exxi

Huker seg, og stanserGjør unnamanøver uten å vende seg bortFlykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter

6b

OVERRASKELSE
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

EgonViser noe trusselatferd

Edith
Exxi

Viser trusselatferd over lengre tid.Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.


Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av.


Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen.


Går frem til kjeldressen uten hjelp.

Edith
Egon
Exxi

6d

OVERRASKELSE
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.

Edith
Egon
Exxi

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.

Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2.

Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressenStanser/ ser på kjeledressen minst 1 gang


Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger.

ExxiBiter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.

Edith

Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer

Egon

7a

LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanse, kort stopp

Edith
Egon
Exxi

Huker seg og stanserGjør unnamanøver, uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet

Går ikke frem

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden


Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.

Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen


Går frem til skrammelet uten hjelp.

Edith
Egon
Exxi

7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver

Edith
Egon
Exxi


Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer

Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.

7d

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden

Exxi

Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang

Edith
Egon

Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger.Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a

SPØKELSER
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Edith
Egon
ExxiNoe trusselatferdViser trusselatferd over lengre tidViser stor trusselatferd, og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep


8b

SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da

 

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd.

Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Edith
Egon

Exxi


Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet8c

SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.


Edith
Egon
Exxi

Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.
Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta

 

Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden


Går frem til spøkelse når fører står ved siden av


Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstandGår frem til spøkelse uten hjelp.

Edith
Egon
Exxi

8e

SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontakt.

Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.

Besvarer kontaktforsøkTar selv kontakt- Balansert

Edith
Egon


Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.

Exxi

9a

LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker – starter langsomt men blir aktiv.

Exxi

Leker aktivt, starter rasktLeker veldig aktivt, starter veldig raskt.

Edith
Egon

9b

LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand

Exxi

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstand

Griper direkte med hele munnen.

Edith
Egon

Griper direkte, hugger i gjenstanden


10

SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Egon

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet.

Exxi

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.

Edith

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.

Tilbake