FA XO F- kull

Dommere: Ola Valan og Trygve Kroken 14.10.2012


a)Sosiale Funksjoner:

1. Tilgjengelighet -
Hundensnmøteprogram og kontaktvillighet

Avviser aggresivt kontakt med
fremmed passivt menneske.
Unndrar seg kontakt med fremmed menneske.
Godtar
kontakt med fremmede.

Fiasko
Fivel
Foxi

Tar kontakt med fremmede. F.eks når fører tar kontakt.

Flame
Fenja
Flisa
Fibi

Påtrengende kontaktvillig

2. Lekelyst (jaktkamp) -
Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed

Avviser lekeinvitasjon, leker ikke
Noe treg i starten, senere aktiv, leker i korte
intervaller.

Lett å få igang, aktiv, skiller mellom aktivitet/
passivitet

Starter raskt. Intens i
leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek

Fiasko
Flisa
Fibi
Fivel
Foxi

Tar intiativ i leken. Går raskt over i kamplek,
avbryter ikke.

Flame
Fenja

4. Sosial kamp -
Hundens vilje til kamp.

Svarer ikke på kamp utfordringer

Svarer svakt på kamp utfordringer. Oppfordrer selv
ikke til kamp.

Fiasko


Svarer på kamp utfordringer. Utfordrer selv til kamp. Lav styrke

Flame
Fenja

Flisa
Fibi

Foxi
Svarer raskt på kamp utfordringer. Utfordrer selv
til kamp, stor tyngde.

Fivel

Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt, viser
utfall.
5. Sosial dominans
Hundens selvbevissthet. Hundens evne til å klatre på rangstigen.

Viser ingen dominans tegn. (underdanig) Eller viser
dominans tegn uten provokasjon
Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke.

Fiasko
Fenja
Fibi

Foxi

Viser
moderate eller svake dominasntegn gjennom ett eller flere testmoment. noe kraftigere i lek. Riktige, avpassede svar

Flame
Flisa


Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter,
forholdsvis tidlig i momentets gjennomføring.

Fivel

Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart
ved momentets start.

b)Jaktfunksjonen:

6. Jaktlyst -
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte

Viser ingen interesse.
Starter men fullfører ikke
Starter nølende, økende interesse. Fullfører

Starter målbevisst,
bytte-interessert

Fiasko
Flame
Fenja

Flisa

Fibi

Fivel
Foxi
Starter meget raskt, stor fart, blokkerings
tendenser.
7. Byttegripende -
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet.


Ingen bytte interesse

Svak interesse, snuser på byttet. Griper ikke.
Griper noe nølende

Fenja
Fibi
Foxi
Griper målbevist, kan
gjøre innhopp, drar byttet med. Avslutter

Fiasko
Flisa
Fivel

Gjør innhopp griper.

Flamec)Forsvarsfunksjonen

8. Forsvarslyst
- Hundens lyst til å stanse en inntrenger.

Ingen engasjement, kan vise flukt eller flukt
tendenser.

FiaskoGår svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging,
eller passivitet

Fenja
Fibi
Foxi

Engasjerer seg effektivt
i forsvar, med riktig tyngde.

Flame
Flisa

Fivel

Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde.
Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra
momentets start
9. Funksjonsutvikling -
Intensitet og hurtighet.

Ingen synlig reaksjon

Fiasko

Viser kun deler av forsvars funksjonen, kontakt
eller dominans.

Fenja
Fibi

Foxi

Viser økende intensitet
gjennom kontakt og dominans programmet.

Flame

Rask utvikling, med tyngde i dominans programmet.

Flisa
Fivel
Står avventende, går direkte i
angrep
10. Terskelverdi flukt/ angrep
-
Hvor sterk trussel må til for å utløse flukt/angrep.
Umiddelbar flukt/ angrep
reaksjon.
Viser flukt/angrep ved 1/3 del av distansen.
Viser flukt/ angrep ved
1/2 av distansen
Viser flukt/ angrep ved revirgrensen

Ingen flukt/ angreps reaksjon

Fiasko
Flame
Fenja
Flisa
Fibi

Fivel
Foxi


d)Nervekonstitusjon

11. Avreaksjon -
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning.
Avreagerer ikke
Avreagerer men bruker lang tid i enkelte test
momenter.

Fenja
Fivel

Avreagerer og avreaksjon
står i forhold til reaksjon.

Fiasko
Flame

Flisa
Fibi


Avreagerer for raskt, uten selv- bevarelses drift.

Foxi
Ingen reaksjon/ ingen avreaksjon.
12. Konsentrasjon -
Hundens evne til å holde oppmerksomheten.
Bryter opp merksomhet meget
raskt, både ved aktiv og passiv påvirkning. Impulsiv.

Bryter opp merksomhet noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning.

Fiasko
FoxiHolder oppmerksomhet så
lenge det finns motiv.


Flame

Fenja

Flisa
Fibi

Fivel

Tenderer til blokkering ved enkelte testmoment.
Blokkerer
13. Koordinering -
Riktig handling mellom og mot opplevelsene.
Handler irrasjonelt i de fleste
test situasjoner og mellom.
Handler irrasjonelt i de fleste test-situasjoner.

Løser enkelte momenter
rasjonelt.

Fenja
Foxi

Løser de fleste momenter rasjonelt.

Fiasko

Fivel

 

Korrekt handling med full kontroll.

Flame
Flisa
Fibi

14. Temperament -
Hvor hurtig hunden tuilpasser seg omgivelsene.
Ikke reaksjon i test situasjon, kan også være
uengasjert.

Noe uopp merksom, svarer litt tregt mot på virkningene. Tilpasser seg en anelse langsomt

Fiasko

Oppmerksom, svarer
hurtig på de fleste test situasjoner. Tilpasser seg test- situasjonen.


Fibi
Fivel

Meget oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene.

Flame
Fenja
FlisaOverdreven oppmerksom, svarer meget raskt.
Handlingene veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene

Foxi
15. Mot -
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave, handlekraft.
Er ikke i stand til å løse test
situasjonene, tross førerhjelp.
Trenger førerhjelp for å løse de fleste
situasjonene.


Foxi

Løser selvstendig, men
etter forholdsvis lang tid de fleste test-
situasjonene.

Fenja
Fivel

Løser selvstendig og hurtig størstedelen av
test-situasjonene. Skal ikke ha vist flukt.

Fiasko

 
 

Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha hvist flukt eller flukt tendenser.

Flame

Flisa
Fibi


16. Skarphet -
Hundensrefleksreaksjon mot en trussel som kommer brått på.
Refleks reaksjonen til hunden er momentant flukt

Hopper
ut av trussel situasjon. Vender seg mot objektet. Viser enkelte
skarphetstegn

Fiasko
Flisa
Fibi
Fivel
Foxi

Stopper opp. Går mot objektet. Viser
trusselsignaler. Kan vise angrep.Flame
Fenja


Viser angrep med islett av bestående aggresjon


Går direkte i angrep med stor
aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse.
17. Skuddfast -
Hundens reaksjon på skudd.
Skuddredd. Viser momentant flukt,
tydelige klenge- tendenser eller direkte passivitet.
Skuddredd, bryter aktivitet.
Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd.
Skuddberørt. Pendler mellom
redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd.
Skuddfast. Sterke oppmerk somhetsignaler, som avtar ved hvert skudd,
gjennopptar virksomheten.

Skuddfast, helt uberørt eller små opp merksomhets
signaler.

Fiasko
Flame
Fenja
Flisa
Fibi

Fivel
Foxi

 

 

 

Foxi