MH test for XO F-kull


Tilbake

1a

KONTAKT

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna.

Fiasko

Flisa
Fivel
Foxi
Fenja
FunkyTar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert.

Falco
Flame

Fibi


Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

1b

KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.

Følger med motvillig. Trekker annen retning

Følger med hele veien. Nøytral.

Foxi

Følger med villig. Engasjert.

Falco
Fiasko

Flisa

Fivel
Flame
Fenja
Funky
FibiFølger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.


1c

KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører.
Aksepterer.Nøytral

Fivel
Foxi
Fenja
Funky

Aksepterer, svarer med kontaktatferd.
Falco
Fiasko

Flisa
Flame
Fibi

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.

2a

LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.

 

Leker aktivt, starter raskt

Falco
Fiasko

Flisa

Fivel
Flame
Fenja
Funky
Fibi

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

Foxi

2b

LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Funky

Griper forsiktig, Eller nyper i gjenstand.

Fivel
Fenja


Griper direkte med hele munnen

Falco
Fiasko

Flame
Foxi
Fibi

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

Flisa

2c

LEK

Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.

Funky

Biter - drar i mot- slipper - nytt tak.

Falco
Fiasko
Flisa

Flame
Fibi

Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper


Fivel


Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

Foxi
Fenja


3a

JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter, men avbryter.

Fivel

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

Fiasko1
Fiasko2
Flisa2
Foxi1

Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet

Falco1
Falco2
Flisa
1
Flame1
Flame2
Foxi2
Fenja1
Fenja2
Funky1
Funky2
Fibi1
Fibi2

Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

3b

JAKT

Griping

Overser byttet, springer ikke frem.

Fivel

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Funky1

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

Falco1
Fiasko
1
Flisa
1
Flame1
Flame2
Foxi1
Foxi2
Fenja1
Fenja2
Fibi1
Fibi2

Griper direkte. Slipper.

Flisa2

Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

Falco2
Fiasko
2
Funky2

4

AKTIVITET

   

Er oppmerksom/
uinteressert/ inaktiv.

Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.


Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.

Falco
Fivel

Fibi

Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.
Fiasko
Flisa
Flame
Fenja
Funky

Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.

Foxi

5a

AVST.LEK
Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

Falco
Funky

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.
Fiasko
Flisa
Flame
Foxi
Fenja

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

Fivel
Fibi

5b

AVST.LEK

Truer/aggresjon

Ingen bjeff, eller knurring.

Falco

Fiasko

Flisa
Flame
Foxi
Fenja
Funky
Fibi

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.

Fivel

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c

AVST.LEK
Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert.

 

Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand.

Fivel

Går frem når figurant gir seg til kjenne.

Flisa
Funky

Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Fenja

Går frem direkte til fig. uten hjelp.

Falco
Fiasko

Flame
Foxi
Fibi

5d

AVST.LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse.

 

Leker ikke, men viser interesse


Funky

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.

Falco
Flame
Foxi
Fenja
Fibi

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.
Fiasko
Flisa

Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke

Fivel

5e

AVST.LEK
Samarbeide

Viser ingen interesse.

 

Blir aktiv, men avbryter.

Funky

Er aktiv med figurant når den er aktiv
Fiasko
Fivel
Flame
Fenja

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.

Flisa

Oppfordrer passiv fig. til videre lek.

Falco
Foxi

Fibi

6a

OVERRASKELSE
Redsel

Stanser, kort stopp.

Falco

Fiasko
Foxi

Huker seg, og stanser

Funky
Fibi

Gjør unnamanøver uten å vende seg bort

Flisa
Fivel
Flame
Fenja

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter

6b

OVERRASKELSE
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Fiasko

Viser noe trusselatferd

Falco
Fivel

Flame
Foxi
Funky
Fibi

Viser trusselatferd over lengre tid.

Flisa
Fenja

Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.

Fivel

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.


Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av.

Flame
Fenja
Funky

Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen.

Flisa
Fibi

Går frem til kjeldressen uten hjelp.

Falco
Fiasko

Foxi

6d

OVERRASKELSE
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.

Falco
Fiasko

Flisa
Flame
Foxi
Fenja
Funky
Fibi

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.

Fivel

Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2.

Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressen

Fivel
Flame
Foxi

Stanser/ ser på kjeledressen minst 1 gang

Fiasko

Flisa
Funky

Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger.

Fenja
FibiBiter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.

Falco

Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer7a

LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanse, kort stopp

Falco
Foxi
Fibi

Huker seg og stanser

Flisa
Fivel
Flame
Funky

Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort.

Fiasko

Flykter høyst 5 meter

Fenja

Flykter mer enn 5 meter

7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet

Går ikke frem

Fivel

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden


Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.

Fiasko

Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen


Går frem til skrammelet uten hjelp.

Falco
Flisa

Flame

Foxi
Fenja
Funky
Fibi

7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver

Falco
Fiasko

Flisa
Fivel
Flame
Foxi
Fenja
Funky
Fibi

Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer

Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.

7d

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden

Falco
Fiasko

Fivel
Fenja

Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang

Flisa
Flame
Foxi
Funky
Fibi

Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger.Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a

SPØKELSER
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Fibi

Noe trusselatferd

Flame
Funky

Viser trusselatferd over lengre tid

Fiasko

Flisa
Fivel
Foxi
Fenja

Viser stor trusselatferd, og noen angrep

Falco

Viser trusselatferd og flere angrep


8b

SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da

 

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd.

Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Flisa
Fivel
Fenja
Funky
Fibi

Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet

Falco
Fiasko
Flame
Foxi

8c

SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.

Falco
Flame
Funky
Fibi

Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.

Fiasko
Fivel
Foxi


Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

Flisa
Fenja

8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta


Fivel

Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden

Flisa


Går frem til spøkelse når fører står ved siden av

Fenja

Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand

Fiasko
Flame

Foxi

Går frem til spøkelse uten hjelp.

Falco
Funky
Fibi

8e

SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontakt.


Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.

Flisa

Besvarer kontaktforsøkTar selv kontakt- Balansert

Falco
Fiasko

Fivel
Flame
Foxi
Fenja
Fibi

Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.

Funky

9a

LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker – starter langsomt men blir aktiv.


Leker aktivt, starter raskt

Falco
Fiasko

Flisa
Fivel
Flame
Foxi
Fenja
Funky
Fibi

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.9b

LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstandGriper forsiktig, eller nyper i gjenstand

Fivel

Griper direkte med hele munnen.

Falco
Fiasko

Flisa
Flame
Foxi
Fenja
Funky
Fibi

Griper direkte, hugger i gjenstanden


10

SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Flisa
Fivel
Foxi
Fibi

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet.

Fiasko
Flame
Fenja
Funky

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.

Falco

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.