Tilbake

FA XO G- kulla)Sosiale Funksjoner:

1. Tilgjengelighet -
Hundensnmøteprogram og kontaktvillighet

Avviser aggresivt kontakt med
fremmed passivt menneske.
Unndrar seg kontakt med fremmed menneske.
Godtar
kontakt med fremmede.Tar kontakt med fremmede. F.eks når fører tar kontakt.

Guinness

Påtrengende kontaktvillig

2. Lekelyst (jaktkamp) -
Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed

Avviser lekeinvitasjon, leker ikke
Noe treg i starten, senere aktiv, leker i korte
intervaller.

Lett å få igang, aktiv, skiller mellom aktivitet/
passivitet

Guinness

Starter raskt. Intens i
leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek


Tar intiativ i leken. Går raskt over i kamplek,
avbryter ikke.4. Sosial kamp -
Hundens vilje til kamp.

Svarer ikke på kamp utfordringer

Guinness

Svarer svakt på kamp utfordringer. Oppfordrer selv
ikke til kamp.
Svarer på kamp utfordringer. Utfordrer selv til kamp. Lav styrke

Svarer raskt på kamp utfordringer. Utfordrer selv
til kamp, stor tyngde.

 

Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt, viser
utfall.
5. Sosial dominans
Hundens selvbevissthet. Hundens evne til å klatre på rangstigen.

Viser ingen dominans tegn. (underdanig) Eller viser
dominans tegn uten provokasjon

Guinness

Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke.


Viser
moderate eller svake dominasntegn gjennom ett eller flere testmoment. noe kraftigere i lek. Riktige, avpassede svarViser kraftige dominanstegn i flere testmomenter,
forholdsvis tidlig i momentets gjennomføring.

 

Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart
ved momentets start.

b)Jaktfunksjonen:

6. Jaktlyst -
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte

Viser ingen interesse.
Starter men fullfører ikke
Starter nølende, økende interesse. Fullfører

Starter målbevisst,
bytte-interessert

Guinness
Starter meget raskt, stor fart, blokkerings
tendenser.
7. Byttegripende -
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet.


Ingen bytte interesse

Svak interesse, snuser på byttet. Griper ikke.
Griper noe nølende

Guinness
Griper målbevist, kan
gjøre innhopp, drar byttet med. Avslutter


Gjør innhopp griper.

c)Forsvarsfunksjonen

8. Forsvarslyst
- Hundens lyst til å stanse en inntrenger.

Ingen engasjement, kan vise flukt eller flukt
tendenser.

GuinnessGår svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging,
eller passivitet


Engasjerer seg effektivt
i forsvar, med riktig tyngde.

 

Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde.
Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra
momentets start
9. Funksjonsutvikling -
Intensitet og hurtighet.

Ingen synlig reaksjon

Guinness

Viser kun deler av forsvars funksjonen, kontakt
eller dominans.


Viser økende intensitet
gjennom kontakt og dominans programmet.

 

Rask utvikling, med tyngde i dominans programmet.


Står avventende, går direkte i
angrep
10. Terskelverdi flukt/ angrep
-
Hvor sterk trussel må til for å utløse flukt/angrep.
Umiddelbar flukt/ angrep
reaksjon.
Viser flukt/angrep ved 1/3 del av distansen.
Viser flukt/ angrep ved
1/2 av distansen
Viser flukt/ angrep ved revirgrensen

Ingen flukt/ angreps reaksjon

Guinness


d)Nervekonstitusjon

11. Avreaksjon -
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning.
Avreagerer ikke
Avreagerer men bruker lang tid i enkelte test
momenter.


Avreagerer og avreaksjon
står i forhold til reaksjon.Avreagerer for raskt, uten selv- bevarelses drift.

Guinness
Ingen reaksjon/ ingen avreaksjon.
12. Konsentrasjon -
Hundens evne til å holde oppmerksomheten.
Bryter opp merksomhet meget
raskt, både ved aktiv og passiv påvirkning. Impulsiv.

Bryter opp merksomhet noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning.
Holder oppmerksomhet så
lenge det finns motiv.


Guinness

Tenderer til blokkering ved enkelte testmoment.
Blokkerer
13. Koordinering -
Riktig handling mellom og mot opplevelsene.
Handler irrasjonelt i de fleste
test situasjoner og mellom.
Handler irrasjonelt i de fleste test-situasjoner.

Løser enkelte momenter
rasjonelt.


Løser de fleste momenter rasjonelt.

Guinness

 

Korrekt handling med full kontroll.

 

14. Temperament -
Hvor hurtig hunden tuilpasser seg omgivelsene.
Ikke reaksjon i test situasjon, kan også være
uengasjert.

Noe uopp merksom, svarer litt tregt mot på virkningene. Tilpasser seg en anelse langsomt

 

Oppmerksom, svarer
hurtig på de fleste test situasjoner. Tilpasser seg test- situasjonen.Meget oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene.

Guinness


Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt.
Handlingene veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene


15. Mot -
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave, handlekraft.
Er ikke i stand til å løse test
situasjonene, tross førerhjelp.
Trenger førerhjelp for å løse de fleste
situasjonene.


Løser selvstendig, men
etter forholdsvis lang tid de fleste test-
situasjonene.


Løser selvstendig og hurtig størstedelen av
test-situasjonene. Skal ikke ha vist flukt.

 

 
 

Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha hvist flukt eller flukt tendenser.

Guinness

16. Skarphet -
Hundensrefleksreaksjon mot en trussel som kommer brått på.
Refleks reaksjonen til hunden er momentant flukt

Hopper
ut av trussel situasjon. Vender seg mot objektet. Viser enkelte
skarphetstegn

Guinness

Stopper opp. Går mot objektet. Viser
trusselsignaler. Kan vise angrep.

Viser angrep med islett av bestående aggresjon


Går direkte i angrep med stor
aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse.
17. Skuddfast -
Hundens reaksjon på skudd.
Skuddredd. Viser momentant flukt,
tydelige klenge- tendenser eller direkte passivitet.
Skuddredd, bryter aktivitet.
Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd.
Skuddberørt. Pendler mellom
redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd.
Skuddfast. Sterke oppmerk somhetsignaler, som avtar ved hvert skudd,
gjennopptar virksomheten.

Skuddfast, helt uberørt eller små opp merksomhets
signaler.

Guinness