Tilbake

 

1a

KONTAKT

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk

Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna.
Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert.


Genie

Guinness

Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

Grizzly

1b

KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.

Følger med motvillig. Trekker annen retning

Følger med hele veien. Nøytral.


Følger med villig. Engasjert.

Grizzly
Genie
Guinness

Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.


1c

KONTAKT

Håndtering

Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører.
Aksepterer.NøytralAksepterer, svarer med kontaktatferd.

Grizzly
Genie
Guinness

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.

2a

LEK

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.

 

Leker aktivt, starter raskt

Grizzly
Genie
Guinness

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.2b

LEK

Griping

Griper ikke

Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper forsiktig, Eller med fortennene.

Guinness


Griper direkte med hele munnen

Genie

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

Grizzly

2c

LEK

Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.

Biter - drar i mot- slipper - nytt tak.


Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper

Guinness

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

Grizzly
Genie

3a

JAKT

Forfølgelse

Starter ikke

Starter, men avbryter.

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter


Grizzly 1
Genie 1

Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet

Grizzly 2
Genie 2
Guinness 1 og 2

Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

3b

JAKT

Griping

Overser byttet, springer ikke frem.

Griper ikke, men snuser på gjenstandenGriper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

Genie 1
Guinness 1

Griper direkte. Slipper.


Guinness
2

Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

Grizzly 1 og 2
Genie 2

4

AKTIVITET

   

Er oppmerksom/
uinteressert/ inaktiv.

Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.


Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.

Grizzly

Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.

Genie
Guinness


5a

AVST.LEK
Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Grizzly

Interessert. Følger fig. uten avbrudd.

Genie

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

Guinness

5b

AVST.LEK

Truer/aggresjon

Viser ingen trusseladferd

Grizzly
Guinness

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.

Genie

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c

AVST.LEK
Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert.

 

Går frem når fig. er aktiv på linjen

Grizzly

Går frem når figurant gir seg til kjenne.

Genie

Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går frem direkte til fig. uten hjelp.

Guinness

5d

AVST.LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse.

 

Leker ikke, men viser interesse

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.

Genie

Griper direkte Trekker imot, slipper ikke

Grizzly
Guinness

5e

AVST.LEK
Samarbeide

Viser ingen interesse.

 

Blir aktiv, men avbryter.

Er aktiv med figurant når denne er aktiv

Grizzly

Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.Oppfordrer passiv fig. til videre lek.

Genie
Guinness

6a

OVERRASKELSE
Redsel

Stanser ikke eller kort stopp.

Grizzly

Huker seg, og stanser

Genie
Guinness

Gjør unnamanøver uten å vende seg bortFlykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter

6b

OVERRASKELSE
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

GrizzlyViser noe trusselatferd

Genie

Viser trusselatferd over lengre tid.

Guinness

Viser trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.


Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av.

Guinness

Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen

Genie

Går frem til kjeldressen uten hjelp.


Grizzly


6d

OVERRASKELSE
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.

Grizzly
Genie
Guinness

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.

Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2.

Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressen

Grizzly

Stanser/ ser på kjeledressen en gang

Genie


Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger.

GuinnessBiter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer7a

LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Grizzly
Genie
Guinness

Huker seg og stanserGjør unnamanøver, uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet

Går ikke frem

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden


Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.

Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen


Går frem til skrammelet uten hjelp.

Grizzly
Genie
Guinness

7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel

Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver

Grizzly
Genie
Guinness

Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer

Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.

7d

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden


Genie


Stanser/ lukter/ ser på lydkilden en gang

Grizzly
Guinness

Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger.Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a

SPØKELSER
     Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Grizzly

Noe trusselatferd

Guinness

Viser trusselatferd over lengre tid


Genie


Viser stor trusselatferd, og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep


8b

SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da

 

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd.

Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Grizzly


Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet


Genie

Guinness

8c

SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.


Grizzly

Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering.


Genie
Guinness

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.
Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta

 

Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden

Guinness

Går frem til spøkelse når fører står ved siden av


Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstandGår frem til spøkelse uten hjelp.

Grizzly
Genie

8e

SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontakt.

Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.

Besvarer kontaktforsøkTar selv kontakt- med spøkelsetGrizzlyIntensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.

Genie

Guinness

9a

LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse.

Leker – starter langsomt men blir aktiv.


starter raskt - Leker aktivt,

Grizzly
Genie
Guinness

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.9b

LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstandGriper forsiktig, eller nyper i gjenstand

Griper direkte med hele munnen.

Genie
Guinness

Griper direkte, hugger i gjenstanden

Grizzly

10

SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Grizzly
Genie

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet.

Guinness

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.