Tilbake

Statistikk for våre kull: oppdatert pr 07.12..2013
HD og AD
Antall registrerte valper: 63.
Antall i røntgbar alder: 57
Antall røntget: 53 (1 død før røntgbar alder )
HD fri i prosent:
98.1 %
Rasens gjennomsnitt ligger på 72,3 % fri
Antall røntget for HD
53 stk
HD A fri
45
HD B fri
7
HD C svak grad
1
HD D middels grad
0
HD E sterk grad
0
AD fri
88,6 %
Rasens gjennomsnitt ligger på 84,5 % fri
Antall røntget for AD
53 stk
AD A fri
47
AD C svak grad
4
AD D middels grad
1
AD E sterk grad
1
Mentaltester
Antall med MH beskrivelse
48 stk
Antall gjennomført og skuddfast : 48
Antall med FA
30 stk
Antall bestått: 29
Antal med MT
2 stk
Antall gjennomført: 2
Antall med politiets MT
2 stk
Antall med forsvarets FA
1 stk
Antall bestått: 1